Plantering av fruktträd

Ett exempel från vår egen trädgård våren 2001

 

 

Generella planteringsråd finns här

 

Vårt stackars 35-åriga äppelträd har sargats svårt av hård beskärning. Endast två krongrenar har lämnats, ingen hänsyn har tagits till grenkragar. Gamla tappar och fläkskador har närapå skalat av barken på båda krongrenarna och ned på stammen. Trädet kämpar med övervallning och att motstå rötan och orkar varken växa eller ge frukt. Under fem år har vi behandlat jorden och trädet så gott vi kan, men det blir bara några få äpplen och trädet verkar ha givit upp hoppet om människorna. Eftersom stammen är så sargad vill vi inte föryngringsympa det, men vi har tagit några ympkvistar från det för att sätta i ett annat äppleträd senare i vår.

Trädet tas ned. Vi sågar av krongrenarna och spar stammen för att lättare kunna spänta upp roten. Med spett och tålamod går det. Stammen sparas och ska sågas upp för lister och sniderier. Använder vi inte stammen själva ger vi bort den till en finsnickare. Den är inte tjock, men den är 1,5 meter lång och rak. Några fruktgrenar blir påskris inne i stugan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roten är klassiskt hjärtformad, som läroboken säger. Trädets ålder gör att ingen pålrot finns.

 

 

 

 

Vi gräver en 60 cm djup och 2 meter bred grop för det nya äppelträdet. Att plantera just där en växt av samma sort vuxit tidigare är inte det ideala, men vi vill ha ett äppelträd där och byter jorden i den förhållandevis stora gropen. Den befintliga jorden blandas med vår egen välbrunna matkompost, som visat sig ha god jordförbättringsförmåga vid andra planteringar. Senare i vår ska vi plantera gröngödslingsväxter runt trädet.

 

Gropen vattnas i flera omgångar. På våren står grundvattennivån i markerna lågt, och jordarna blir torra. Det tar inte så lång tid för vattnet att rinna undan och det borgar för att marken är väl dränerad.

 

Äppelträdet vi ska plantera är en Amorosa från Julita. Vi hoppas att det ska bli ett stort träd med frasiga, röda äpplen. Trädet har barrot (har nakna rötter, växer inte i kruka) och därför är vi tidigt ute. Trädet ”sover” i mörk kylksåpskall källare och vi ställer det i vatten några timmar innan planteringen. Krukodlade träd kan man plantera också när de är ”vakna”, dvs när saven stigit i dem och när de grönskar.

 

Vi klipper in de grövre rötterna något så att det ska bildas finrötter där, som trädet tar upp näring med. Det är en fördel för unga träd att ha finrötterna nära stammen – så kort väg upp till kronan som möjligt.

 

För att undvika att rötterna står i stillastående vatten fyller vi jord högt upp i gropen och stampar itll. Därefter ställer vi trädet ca 15 cm ovanför markytan och bygger på så sätt upp en liten kulle där trädet står. Detta för att förebygga att trädet ska stå i blöt jord och få fruktträdskräfta.

 

Det tog oss fem år att besluta att ta ned det träd som en gång planterades där på 1960-talet, och det känns lite sorgligt. I vår trädgård får också lite trötta, knotiga gamla plantor finnas. Men detta träd kunde inte komma ur de stympningsskador det åsamkats, ville inte ge frukt och inte börja växa sig ur stympningen, trots alla våra behandlingar. Dessutom behövde vi plats för de nya fruktträden. Nu får det nedtagna trädet tjäna till finsnickerier. Fruktträdsträ är mycket hårt och vackert dessutom.

 

Text och foto: Cilla Lundström

 

Generella planteringsråd

Lägg snitten rätt!

Vilken gren är vad? Grenlära.

Vilken knopp är vad? Knopplära.

Skilj på gammal och ung ved

Få bukt med vattenskott

Effekter av stympning

Lösningar på trädproblem

Varning: Skrovligt och sårigt i barken

Beskärning av unga och gamla träd

Gödsla med blommor!

Junipers beskärningar våren 2000

Vår- och sommarbeskärning

Myter om beskärning

Beskär bättre i år

Ont om tid? Prioritera så här!

Första sidan