Vår för de friska och unga,

sommar för de sjuka och tunga

 

 

På vårvintern står många av oss vid våra gamla och unga kärnfruktsträd med sekatörer och sågar. Traditionen bjuder att päron och äpple beskärs på vårvintern innan savningen, och många tror att det är för trädens bästa. Men i själva verket har detta kommit från bondetidens årsplanering. Vårvintern var den del av året man hade tid för beskärning.

 

För kärnfruktsträdens del är det i de flesta fall bättre med en sommarbeskärning - från den tid man ser fruktkarten till cirka två månader innan frosten griper tag i varje natt. I Mellansverige är detta i juli, augusti och september. Då har trädet som mest energi för att reparera sårskador och motstå röta och svampangrepp i snittytorna. Näst bäst är en vårvinterbeskärning innan savningen.

 

Friska och unga träd kan vi beskära på vårvintern om vi vill stimulera dem att växa. Tecken på att ditt uppväxta träd mår bättre av att sommarbeskäras är att det tidigare tvingats skjuta mängder av nödskott (vattenskott) eller om trädet har fruktträdkräfta.

 

Stenfruktsträden - plommon, körsbär, bigarrå, persika m fl beskärs enligt tradition på hösten. Många odlare och erfarna beskärare har dock erfarit att lätta beskärningar i ung ved också kan göras på vårvintern. Ska man göra större snitt görs dock dessa på sensommaren. Körsbär behöver inte beskäras alls för att orka hålla sin frukt och få välformad krona, och många löser den tunga fruktsättningen på plommon genom kartgallring och stöttning av grenar..

 

Andra artiklar:

 

Myter om beskärning

Beskär bättre i år

Ont om tid? Prioritera så här!

 

Tillbaka till första sidan

 

 

_____________________________________

Cilla Lundström,

cert. fruktträdsvårdare

Artikeln också publicerad i http://www.garden.se/

 

Tillbaka