Bli vän med vattenskotten så blir de färre!                      Artikeln också publicerad i garden.se

 

Trädet har olika slags grenar för olika funktioner. Vissa blir bärande i olika grenvåningar (höjder). Andra blir fruktbärande.  Somliga småkvistar i ditt träd blir aldrig stora grenar utan förblir små och fruktbärande (fruktskott, fruktspjut). Vissa knoppar blir blad eller grenar, de kallas vegetativa knoppar eller ögon. Skär man snett strax över en bladknopp kan en gren fortsätta utvecklas från den. Skär man över en blomknopp som t ex en sporre eller ringsporre (som är lite större och ”sticker ut” från grenen) stannar grenen av. Så småningom fortsätter en ny gren att växa från bladknoppar längre in på grenen du beskar.

 

Vattenskott är de mest snabbväxande grenar trädet kan producera. Trädet skjuter upp vattenskott för att kompensera för bladmassa som tagits eller fallit bort. De kan uppstå i mycket gamla orörda träd eller på grenar som böjt sig kraftigt nedåt. Inte sällan ser man vattenskott växa också direkt utifrån stammen på trädet.

 

Bilderna nedan visar en vanlig beskärningsteknik i Stockholmsområdet, som gör att trädet varje år bildar nya vattenskott och att det satsar mindre på annan bättre fruktbärande ved. Varje år skär ägaren av dem och därmed skapas hundratals nya sårytor som leder in röta i hgrenarna. Trädet måste rikta sin energi på att bilda nya blad snabbt genom nya vattenskott, istället för att bilda fruktved eller satsa på fruktbärande ved.

 

      

 

Ofta uppkommer så här många vattenskott i samband med att stympningar gjorts (bilden till höger) då man strävat efter att helt förändra trädets form på trädets äldre dar eller då man tagit bort alltför mycket bladmassa på annat sätt. Tar man bort samtliga dessa små vattenskott igen, kommer obönhörligen nya så länge trädet orkar leva.

 

I de två vänstra träden har vattenskotten tagits bort under många år, varvid kluster och knölar har uppstått där grenen försökt läka samman såren. Detta gör att de nya vattenskotten får ännu sämre greninfästningar – de sitter som på en alltför lös sten. Varje kluster blir en rötingång till den grövre grenen.

 

En annan effekt av en beskärning där allt det nya och unga tas bort (här vattenskotten) blir att den gamla fruktveden, som hänger nedåt, blir allt äldre och inte kan ersättas av yngre fruktved. Trädet föråldras därför i varje beskärning.

 

Att eftersträva en medelålder i trädet är något som Rosendals Trädgårdars grundare Lasse Krantz har som måttstock, och den är mycket användbar. Trädet, liksom fruktträdsägaren, behöver lite äldre, rikt fruktbärande ved på lättplockad nivå. Samt lite medelålders ved (som ofta sträcker sig ut horisontellt eller lite snett uppåt) som så småningom kan ersätta den gamla torra. Och några unga, som så småningom ska bli medelålders och fruktbärande.

 

Vill man återställa balansen i ett kärnfruktträd som bara har äldre och riktigt ung ved som på bilderna ovan, börjar man med att ta bort död och den allra äldsta veden (den som hänger underst i kronan och har sämst solbeslysning). Sedan gallrar man bland vattenskotten, och lämnar de med bäst greninfästning som när de blir längre kan rikta sig ut från kroncentrum. Lagom kan vara att gallra bort en tredjedel eller en fjärdel av alla vattenskott under ett år, all död ved och litet av den äldsta.

 

Riktigt gamla äppelträd avslutar ofta sitt liv med att bilda vattenskott som kan bli mycket tjocka och rikligt fruktbärande, som dessa på Gammelgumman. Trädet står på Tranholmen i Värtan och är öns äldsta äppelträd. Varje år bär det mängder av god frukt.

 

Gammelgumman är uråldrig och har inte kraft att bilda något annat än vattenskott. Och de är bättre än inga alls!

Ett av hennes tusentals saftiga äpplen på hösten gör att man blir glad att vattenskott finns...

 

 

Sammanfattning:

Vattenskott är inte den mest önskade grensorten, eftersom de har sämre greninfästning, ingen grenkrage som hjälper sårläkning och övervallning, har glesare mellan knopparna, ofta reser sig länge rätt upp och därmed tar längre tid att bilda frukt. Men även på vattenskott kommer frukt, och metoden att minska trädets produktion av vattenskott är att gallra bland dem, så man inte tvingar trädet att skapa nya.

 

 

Fler bilder:

Lägg snitten rätt!

Effekter av stympning

Lösningar på trädproblem

Vilken gren är vad? Grenlära.

Vilken knopp är vad? Knopplära.

Skilj på gammal och ung ved

Varning: Skrovligt och sårigt i barken

Beskärning av unga och gamla träd

Ett byte av äppelträd

Planteringsråd

Gödsla med blommor!

Junipers beskärningar våren 2000

 

 

Tillbaka

 

Text och foto: Cilla Lundström