Gamla, friska äppleträn i Sörmland som påverkats starkt av vind från ett håll. Här blir den viktigaste uppgiften att hjälpa träden att klara vinden med sikte på att minska vindfånget. Gallring och eventuell gradvis sänkning av kronan med en femte- eller en sjättedel kan vara bra detta år. Undersökning av huvudgrenars infästning för att se om någon/några håller på att fläkas ut från sina fästen och därför behöver bindas samman eller stöttas.

 

 

                         

 

Körsbärsträd på gång att spricka mitt i stammen. Två huvudgrenar har bundits ihop med ett rep, som strypt och sedan svalts av grenen. Detta är en rötingång. Alternativa stöttningsmetoder är att sötta grenen nedifrån med en stötta som utgör brett underlag just vid grenen, eller att säkra trädet som på fotona nedan.

 

 

                                                                  

Ett av de mäktigare fruktträden på Julita i Sörmland.

Huvudgrenarna på detta uråldriga träd håller på att vika sig ut från varandra...                ...därför har två huvudgrenar säkrats mot varandra med en splitsad lina. På äldre stammar eller grenar tvingas inte grenar samman, men säkras så att de inte orsakar skada när de faller. Trädet tillåts svaja en aning även i sprickan och en gummistropp ser till att det inte blir hårda motknyckar. Banden runt stammen är breda och sitter löst för att inte strypa. En ögla på repet skvallrar om grenarna ytterligare fläkts ut från varandra.

 

 

Ett mycket gammalt, ännu fruktbärande päronträds stam.

I detta träd gärs inga kraftiga beskärningar.

Döda grenar tas bort. Löven inne i stammen räfsas ut med händerna och stabiliteten i trädet kontrolleras varje år.

 

Bilder på beskärningar 2001

Fler bilder:

Lägg snitten rätt!

Effekter av stympning

Få bukt med vattenskott

Vilken gren är vad? Grenlära.

Vilken knopp är vad? Knopplära.

Skilj på gammal och ung ved

Varning: Skrovligt och sårigt i barken

Beskärning av unga och gamla träd

Ett byte av äppelträd

Planteringsråd

Gödsla med blommor!

Junipers beskärningar våren 2000

 

 

 

Tillbaka

Text och foto Cilla Lundström