Ser det komplicerat ut?

 

 

Lär och se elegansen...

 

                  

Långskott                                Vattenskott

 

Både de unga långskotten och vattenskotten skiljer sig åt mellan de olika äppel- och päronsorterna, men de blir med åren lätta att känna igen i sitt träd. Vattenskotten är oftast helt utan sidoskott de första 1-3 åren och de har ofta en ljusare nyans än de unga långskotten. De vegetativa knopparna (bladknopparna) sitter längre från varandra än på långskotten. Kommer en snabbväxande, rakt upprättstående, odelad gren på ett ställe där du skurit av en gren är det med stor sannolikhet ett vattenskott. Svårare är att se att vattenskotten inte har en grenkrage och att de kommer strax innanför barken.

 

Långskotten kan också växa rätt upp i början, men de bildar snabbare sidogrenar och fruktanlag (blom). De har en grenkrage och växer med bättre infästning.

 

Det är när du skurit bort för mycket bladmassa som det bildas många vattenskott. Gallra lättare bland dem ett år och se långskotten växa och vattenskotten bli färre. Så småningom bär också vattenskotten frukt.

 

                                                 

Fruktskott                                           Fruktspjut (pekar långt upp till vänster)

                                   Ringsporre (pekar ned till vänster)

                                    Sporre (minsta på ovansidan)

                                                          Vegetativ knopp (lilla ojämnheten

                                                          nederst i underkant på grenen)

 

Fruktskott och fruktspjut blir aldrig långa grenar – de bär frukt. Samma sak med sporren och ringsporren – skär man ovanför dem kommer ingen ny kraftigare gren i deras ställe. Där kommer blom – detta eller nästkommande år. Om man däremot skär över den vegetativa knoppen, växer en gren ut där.

 

Se mer om blad- och blomknoppar och deras betydelse för beskärning här.

 

Sporrarna är lätta att skilja från de vegetativa knopparna – de är helt enkelt större och fetare och sitter på små ”skaft”. De vegetativa knopparna ser ofta ut som små triangulära spetsar på grenarna medan de olika sporrarna sticker ut med tydliga knoppar i spetsen. Fruktskott och fruktspjut är relativt enkla att skilja från långskott och fruktgrenar – de är ofta klenare, växer många gånger mer vinkelrätt mot grenen de kommer ifrån, är lite segare när du rör vid dem och har ofta en annan färg än de grenar som beskärs och gallras för att bygga upp grenverket i kronan. Tag in några olika kvistar efter beskärningen och gissa var det kommer blom och blad, och titta i din trädgårdsbok för att gissa vilken typ av grenar det är!

 

Fruktkudde

Fruktkuddarna kan vara större än detta exemplar, och se ut som en liten klump på grenen. De är mums för trädägaren. Utifrån dessa växer ofta fruktanlag, på sporrar eller fruktspjut.

 

 

 

 

                         

Död gren (de nedre)                                                        Fläkning på gång

 

Att ta bort döda grenar, större liksom små, är första prioritet i trädbeskärningen. Lägg snitten strax intill grenkragen. Grenar som är på gång att fläkas är andra prioritet. Är grenen som är på gång att fläkas grov (>10 cm) kan man staga den mot en annan i grenverket. Är den redan död kan man ta bort den även om den är grov. Men lägg snittet utanför grenkragen!

 

 

 

Text och foto Cilla Lundström

 

 

Fler bilder:

Lägg snitten rätt!

Få bukt med vattenskott

Effekter av stympning

Vilken knopp är vad? Knopplära.

Skilj på gammal och ung ved

Lösningar på trädproblem

Varning: Skrovligt och sårigt i barken

Beskärning av unga och gamla träd

Ett byte av äppelträd

Planteringsråd

Gödsla med blommor!

Junipers beskärningar våren 2000