Lägg snitten rätt så lever trädet länge!  

           

 

Viktigast i trädbeskärningen är hur man lägger snitten. Så länge man inte stympar trädet, är det mycket förlåtande om man råkat välja bort fel grenar. Men det förutsätter att man lägger snitten och sågytorna rätt.

 

Både grövre och små grenar behöver rätt lagda snitt med skarpa verktyg för att inte leda in nedbrytande röta, bakterier och svampar i trädet. Alla grenar utom vattenskotten har en grenkrage. Detta är ”bullen” runt varje stor och liten gren. Ofta ser det ut som veck på ovansidan och en bulle på undersidan av grenen. I denna grenkrage sitter förutsättningarna för att läka och valla över sår. Det är denna man ska finna för att klippa eller såga strax utanför.

 

Snitt som läker

 

      

Rätt lagda snitt. Grenkragen har kunnat eller är på god väg att omsluta såret. Syre, röta, svampar och bakterier förhindras att komma in i trädet.

 

 

Snitt som leder in röta

 

          

 

Exempel på snitt som omöjliggör övervallning av såret. Tapparna leder in röta och sjukdomar. Se fler exempel här.

 

Teckningen till höger visar en gren som sågats av innanför grenkragen. På detta träd skulle snittet legat vid den punkterade linjen.

 

  Grenkragarna ska beaktas på liten liksom större gren om man vill att

  trädet ska leva friskt och länge.

 

 

 

Olika trädsorter har varierande långa grenkragar.

 

 

 

Ett träd med långa grenkragar och stor övervallningsförmåga. Grenkragen på den lilla självdöda grenen sträcker sig ut för att omsluta grenen helt.

Pilarna pekar på ovan-

och nederdel av en grenkrage.

 

                                                                      

                                              

Ofta ser det ut så här.

 

Den högra grenen ska tas bort.

 

Grenbarken slutar vid C. I rät vinkel ut på grenen från denna ligger B. Snittet läggs mellan A och B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Undvik fläkskador.

                           

 

Fläkskador på liten liksom stor gren skapar också rötingångar. De undviks dels genom att verktygen är skarpa. De ska skära och klippa, inte klämma av grenarna. Och de undviks genom att man sågar av lite grövre grenar eller långa grenar så här:

 

Grenen ska beskäras. Ett snitt läggs i grenens underkant eller åt det håll den förväntas falla.

Utanför detta snitt sågas

grenen av.

Grenen faller och barken fläks till snittet.

Efter dessa två snitt sågas grenen

av utanför grenkragen

.

 

 

Text och foto: Cilla Lundström

 

Första sidan

Fler bilder:

Effekter av stympning

Få bukt med vattenskott

Exempel på andra lösningar på trädproblem

Vilken gren är vad? Grenlära.

Vilken knopp är vad? Knopplära.

Skilj på gammal och ung ved

Varning: Skrovligt och sårigt i barken

Beskärning av unga och gamla träd

Ett byte av äppelträd

Planteringsråd

Gödsla med blommor!

Junipers trädjobb våren 2001