Att skapa åldersbalans i sitt träd är viktigt om man vill att det ska leva länge.

Äpple och päron börjar ge frukt på 2-3 år gammal ved. Det är bra att kunna skilja på gammal och ung fruktved när man gallrar i träden.

Riktigt ung ved som ännu inte börjat bära frukt finns att läsa om här.

 

 

GAMMAL FRUKTVED

YNGRE FRUKTVED

 

 

Gammal fruktved är knotig och grenarna hänger ofta nedåt, tyngda av många års frukter. Efter några år blir sporrarna långa, ärriga av bladfästena och grenarna bär mindre och sämre frukter. Då är det dags att ”lyfta” grenarna och ge de lite yngre näring!

 

 

Mycket gammal fruktved.

Blomanlagen orkar knappt utvecklas.

 

Typiskt för gammal fruktved är de långa ärriga sporrarna och att grenarna börjar hänga rätt nedåt.

 

                                                        

                                                                    

Gamla sporrar och ringsporrar.

Yngre fruktspjut.

Yngre sporrar.

 

 

Vilken gren är vad? Grenlära.

Vilken knopp är vad? Knopplära.

Lägg snitten rätt!

Gå runt ditt träd!

Effekter av stympning

Lösningar på trädproblem

Få bukt med vattenskott

Varning: Skrovligt och sårigt i barken

Beskärning av unga och gamla träd

Ett byte av äppelträd

Planteringsråd

Gödsla med blommor!

Junipers beskärningar våren 2000

Första sidan

 

Text och foto Cilla Lundström