Gamlingar och ”lyftning”

 

 

Före                            Efter

 

   

 

Tranholmen, Uppland. Två sammanväxta äldre träd som nästan stannat i växten. Många döda grenar och några gamla vattenskott (5-10 cm grova) som växer som ormar genom trädet. I stort sett all levande ved är fruktbärande med tusentals små, mossklädda blomknoppar. Äpplena på detta träd är små, torra och ofta sjukdomsangripna. Flera grenar ligger ovanpå varandra och skaver hårt. Trädet är dock ostympat och har därför ingen röta i stam eller krongrenar. Det har karaktär som vårdträd som vittnar om öns bondehistoria, mer än ett fruktträd som till varje pris måste bära lättplockad frukt. Karaktären på trädet bör därför behållas och ingreppen göras så små som möjligt.

 

Övervallningen - dvs förmågan att med grenkragen sluta tätt kring döda grenar och gamla snitt - är mycket god. Vid döda grenar syns grenkragar som sträckt sig 2-3 cm för att försöka sluta tätt och förhindra syreingång och röta. Vi beslutar därför att göra en vårbeskärning och i första hand ta bort döda och skavande grenar. Hade detta gamla träd varit i sämre kondition hade vi väntat till juli-september, då läkförmågan är bättre.

 

Först tas alla döda grenar bort. Därefter tas några av de värst skavande grenarna bort. Skott som växer från stammen och tar näring från grenar med ljusare framtid tas också bort. Till sist klipps ett antal rätt nedåtväxande grenar med infäste på undersidan av en gren. Detta gör att trädet ”lyfter”, föryngras, och får mer näring till färre skott och fruktanlag som har ljusare placering. När vi är klara har vi gjort ett 50-tal snitt i trädet. Det får räcka. Nu väntar vi på reaktionen och kan lämna trädet till dess att nya döda eller hårt skavande grenar bildas, vilket kan bli om 2-3 år.

 

Gammelgumman. Tranholmens äldsta äppelträd och barnens lättklättrade favorit.

Mer än halva stammen och samtliga krongrenar har fallit och är borta på grund av ålder. Kvarvarande stam är ihålig, och från barken växer kraftiga vattenskott som nu blivit ca 25 år gamla. Trädet blir översållat med goda, friska äpplen och vissa år tynger frukten ned grenarna så att de ringlar i ängsgräset. År när inget annat träd bär äpplen, bär Gammelgumman mängder.

Ett träd i sin sista fas i livet.

 

Vår behandling är naturligtvis varsam. Vi tar bort död ved och de grenar som skaver hårt mot varandra. Och vi lyfter skotten ytterst, längst ned i kronan. Här står hon nyfrisserad för i år.

 

 

 

Lyftning                                                   Tidigare lyfta grenar

                                         

 

Exempel på ”lyft”, som avlastar en lång gren, höjer den och därmed ”föryngrar” den så att den inte stressas att bära mer frukt än grenen kan bära på grund av sin längd. Detta är oftast ett långt bättre alternativ än en ”avklippning” eller ”inkortning”. Trädet kan valla över ett rätt lagt snitt i klykan, grenen lyfter sig omedelbart och näringen till grenen får en naturlig bana. Trädet ser inte avhugget ut, utan välvårdat och friskt. När man klippt av den nedre grenen lättar den som är kvar och sträcker sig upp, befriad av sin tyngd.

 

 

Vid lyft försöker man undvika

 

                               

Nittigradersböjar.                        Nittigradersböjen                      Man fösöker också hitta ett ställe på grenen där den gren som blir

Det är sällan trädet                      riskerar dessutom att                 kvar  (här den som sticker upp i vänstra hörnet) har liknande grovlek

själv väljer en sådan                    kommande grenar                     som den som den växer ifrån. Här kan man fråga sig om det inte varit

form.                                           kastas bakåt, in i                       bättre att behålla den gren som kapats än den som fick vara kvar.

                                                   kronan.                                    

 

Lyft stegvis

Ett praktiskt sätt att göra lyft och därmed höja grenar är att beskära i steg. 1. Skär bort denna först eftersom den har kortast framtid - växer lågt i kronan och i nederkant på en gren. Om detta inte räcker för att höja hela grenen, fortsätt med att skära bort 2. Höjer sig grenen fortfarande inte skär du vid 3. Räcker inte viktminskningen tar du ända in vid 4.

När du skär så här kommer fortsatta tillväxten på trädet inte bli buskig, det blir inga eller mycket få vattenskott och snitten kan läka.


Nästa exempel: Ett träd med många uppstickare

 

 

Text och foto: Cilla Lundström

Juniper har inte beskurit de bildexempel som visar tappar, avkapningar nittigradersvinklar mm.

 

Fler bilder:

Lägg snitten rätt!

Effekter av stympning

Få bukt med vattenskott

Lösningar på trädproblem

Vilken gren är vad? Grenlära.

Vilken knopp är vad? Knopplära.

Skilj på gammal och ung ved

Varning: Skrovligt och sårigt i barken

Beskärning av unga och gamla träd

Ett byte av äppelträd

Planteringsråd

Gödsla med blommor!

 

Första sidan