Det är bra att kunna se vad som är blom- och bladknoppar i sitt äppelträd.

När man beskär strax ovan en bladknopp kommer en gren utvecklas där. Beskär man över en blomknopp kommer ingen gren i dess ställe.

 

Blad

De vegetativa knopparna ser ut som små, torra trianglar på vårvintern och senare på säsongen som här - lite knubbiga, platt liggande trianglar.

Här kommer blad eller gren,  beroende på hur du beskär.

 

1.En vegetativ (blad- eller gren)knopp har en riktning. Skär man över den nedre knoppen kommer en gren utvecklas till höger i bild, Skär man över den övre knoppen kommer grenen utvecklas i riktning med den, dvs uppåt till vänster.

2.Att man lyckas rikta den kommande grenen rätt beror också på hur man lägger snittet vid knoppen. Det ska inte vara för nära knoppen så att dess inre skadas, och inte så långt ifrån att det bildas en tapp. Snittet ska ligga en liten bit ovanför, snett från knoppen. Då överlever knoppen och såret kan övervalla.

3.Ett tips är att lägga en tumme över knoppen och klippa med sekatören strax ovanför tummen. Bäst blir om man lutar tumnageln mot knoppen mer än vad teckningen visar.

 

 

 

 

 

Blom

 

 

Ringsporren är den kortaste fruktgrenen, med en väl utvecklad blomknopp i spetsen (pekar till vänster)

Sporren är aningen längre, med en sk övergångsknopp i spetsen som kan växa ut till en sporre (pekar till höger).

Här var sannolikt den nedre till höger förra året en sporre, som i år utvecklats till att ha en ringsporre med blom i spetsen.

Oavsett om man kan skilja på sporrar och ringsporrar i sitt träd, är det viktigaste att man vet att här kommer blom, inte grenar när man beskär.

 

 

Också på andra ställen kommer frukt i ett äppelträd.

 

Fruktspjuten är 3-15 cm långa och lite böjligare än andra grenar. Efter några gångers lätt ”knäppande” på sitt fruktträds grenar kan man med ögat se skillnad på andra grenar och fruktspjut.

 

                                                                        

Fruktspjut och sporrar bildar aldrig långa grenar. Om du skär såsom de röda snitten, kommer inte fruktspjuten eller sporrarna fortsätta att bilda gren. Grenen du beskar kommer att i första hand stanna av. Om du skär vid det gröna snittet på vänstra bilden, kommer grenen som pekar till höger däremot fortsätta att växa.

 

Fruktskotten liknar fruktspjuten men är längre, mjukare och gängligare. För att de ska bära och behålla frukten kan man korta in dem, men då är man inne på överkurs i beskärningen! Prioritera tiden med ditt träd till att vässa verktygen och med bra snitt ta bort död, skavande, gammal ved och att gallra mellan årsskotten, samt till att gröngödsla innan du ger dig på detaljer som att korta in fruktskott!

 

Bra att veta när du beskär är att vissa äppelsorter bildar sina blom- (och frukt-)anlag på fruktspjuten, och inte på andra grenar. Kortar du in allt på dessa träd kommer det alltså ingen frukt på ett eller flera år! (Filippa, Ingrid Marie, Sävstaholm bland andra).

 

 

     

Fruktkuddarna ser ut som en liten klump och från dessa kommer ofta fruktbärande sporrar och fruktspjut.

De här små klumparna är vi äppleätare glada för.

 

Lär dig också skilja på gammal och ung ved!

 

Text och foto Cilla Lundström