Konsten att inte gallra allt under ett år…

 

 

Före                                     Efter

 

 

                      

 

Uppland. Ett livskraftigt äppelträd som inte beskurits på ett par, tre år. I senaste beskärningen tog man lite för mycket och trädet kastade upp en sky av vattenskott. En del av dessa växer på tappar. Vid inspektering innan beskärning upptäcker vi två kräftangrepp i trädet. Eftersom kräftan inte hunnit längre i trädet och dessa grenar ändå ska bort beslutar vi att trots kräftan göra en vårbeskärning.

 

Då vattenskotten fått växa till sig några år och fått lite längd gallrar vi bort hälften (och inte en tredjedel som annars är att rekommendera). Det blir många klipp - några hundra stycken. De kvarvarande borde räcka för trädets behov av bladmassa, och göra så att trädet kan satsa på förlängning av dem istället för en kaskad av nya småskott.

 

För att påskynda fruktsättning riktar vi några vattenskott genom att klippa över utåtskjutande gren där sådana finns, och tar ned andra över en utåtriktad bladknopp.

 

Nästa år har de som idag sticker rätt upp chans att böja sig lite utåt. Den lätta inkortningen över en utåtriktad bladknopp hjälper till med detta. De som här inkortats över utåtväxande gren har chans att bära frukt nästa år.

 

                                                                             

Som sista åtgärd ”lyfter” vi några grenar och gallrar bland den äldsta fruktveden underst i kronan.

I nästa års beskärning kontrollerar man hur trädets kräfta utvecklats och hur det svarat på gallringen. Gallringen fortsätter, man glesar ur kronan lika mycket till (eller mindre om nya vattenskott bildats), fortsätter att långsamt ta bort de tappar som vattenskotten växer på och som inte ger bra fäste, och riktar vattenskotten som blir kvar ytterligare utåt från kroncentrum om det behövs.

 

Text och foto: Cilla Lundström

 

Nästa exempel: Ett träd i helt annan kondition

 

Tillbaka