Gör en ”cirkel- och kroninspektion” innan du tar fram verktygen!

 

Varför man går runt trädet innan beskärning ser du här. Ett träd lever tredimensionellt. Från olika vinklar ser man viktbalans och vad de olika krongrenarna bär upp, samt var det växer som tätast.

 

 

 

Det är lika avgörande att gå upp i kronan och granska trädet närmare innan man beslutar sig för vad man ska göra. Man ser vilka problem och tillgångar trädet lever med: Tillväxt, läkförmåga, sjukdomar, röta, grenkragarnas storlek och mer. En cirkelgranskning och närmare inspektion kan leda till att man inte beskär alls och satsar på gröngödsling istället, att man beskär en annan tid, att man istället satsar på att stötta huvudgrenar, att man måste skaffa andra verkryg än de man har, att man gallrar mycket eller litet...

 

 

Text och foto: Cilla Lundström

 

Lägg snitten rätt!

Effekter av stympning

Få bukt med vattenskott

Vilken gren är vad? Grenlära.

Vilken knopp är vad? Knopplära.

Skilj på gammal och ung ved

Lösningar på trädproblem

Varning: Skrovligt och sårigt i barken

Beskärning av unga och gamla träd

Ett byte av äppelträd

Planteringsråd

Gödsla med blommor!

Junipers beskärningar våren 2000

 

 

Första sidan