Hatten av för våra fruktträd

- inte genom dem!

 

 

Det finns myter kring äppel- och päronträdsbeskärning som fått sådan spridning att friska gamla fruktträd blivit sällsynta i stora delar av landet.

 

 

MYT: Man ska kunna kasta hatten genom trädkronan.

Detta är en urusel måttstock för trädbeskärning. Hur många gånger har man behov av att kasta hattar genom sina äppelträd? Hade bönder och äppelproducenter skurit för hattkastning skulle äpplen aldrig kunnat bli en av grunderna i vårt fruktsortiment, och inga friska gamla fruktträd finnas kvar. Man klipper inte trädet för att skapa hålrum, man klipper för att ge näring åt grenar, för att välja och rikta grenar i syfte att få starka träd och frisk frukt. I ”hatthålsmyten” har alla grenar lika värde – men om du ska göra en riktig beskärning ska du lära dig att välja. Beskär därför in liv och kraft i trädets krona – inrikta dig inte på att skapa hål. Det är grenarna som ska få utrymmet i kronan för att träd ska kunna bli långlivade, friska, blommande och fruktbärande.

                                                                  

MYT: Man föryngrar genom att kapa grova grenar.

Det kommer inte nytt, friskare eller bättre där man stympar grova grenar (10 cm och grövre). Det kommer röta och i bästa fall klart sämre grenar än de du haft (vattenskott, adventivskott). Det blir lättare angripet av andra sjukdomar. Föryngrar och förstärker växtkraften hos ett svagt eller gammalt träd gör man på andra sätt: Man tar bort den äldsta småveden och gallrar samt beskär ung ved så att det på sikt kan ersätta det gamla (även vattenskott om det är de enda unga grenar man har). Man kan föryngringsympa. Man kan ta bort gräsmattan under kronan (så långt ut som grenverket sträcker sig) och luckra samt gödsla jordytan. Planterar man dessutom gröngödslingsväxter där syns resultaten ofta redan under samma säsong. Så väcker man liv i gamla knotor.

 

MYT: Vattenskott är som ogräs - allt ska bort.

Om du gör det kommer trädet omedelbart satsa sin energi på att snabbast möjligt kompensera för den bladmassa du skurit bort – och det blir genom att skjuta upp nya vattenskott ungefär där du skurit bort de gamla. En mängd energi kommer att gå åt till att övervalla och hindra rötbildning – istället för att bilda fruktved och blomanlag. Dessutom kommer det fortsätta att satsa mer på de snabbväxande vattenskotten än på att utveckla annan ved, som i framtiden ger mer och bättre frukt och starkare greninfästningar. Träden behöver sin bladmassa för att leva och de är smarta överlevare – skär du bort för mycket bladmassa skapar den de grenar som kan ge ny bladmassa snabbast - vattenskotten.

 

Hjälp istället trädet att ge dig bra fruktved och frisk frukt i många år. Gallra under en treårsperiod mellan vattenskotten, "rikta" de du behåller genom att skära strax över den bladkopp som kan bilda gren utåt från kroncentrum, eller låt dem vara i hela sin längd så att de så småningom böjer sig naturligt och bildar fruktanlag. Vattenskott är inte det bästa sättet att bilda nytillväxt – men de bär så småningom frukt de med.  Behåller du några vattenskott satsar trädet på annat än att bilda nya.

 

MYT: Ett stort uppvuxet fruktträd kan formas om till ett litet.

Detta går om man stympar, men det blir ett rötskadat, sjukt, döende, oformligt träd med dålig eller ingen frukt på köpet. Har du otur smittar det även ned andra träd på din och grannens tomter. Om ditt äppelträd tar för stort utrymme kan du korta in och ta ned det till en viss del med kunnig hjälp - men du kan inte ändra hela trädets form eller storlek. Ett gammalt träd har sin grundform och skär du för hårt kommer det antingen att dö eller att snabbt kompensera för det du skurit bort. Om du vill ha äpplen men på ett mindre träd kan du plantera ett nytt träd vid sidan om det gamla. Välj ett kronträd med svag grundstam, eller ett spindel- eller pelarträd. När det efter 10-20 år blivit fint och rikt fruktbärande, kan det ersätta det stora trädet.

 

MYT: En bestämd mängd av trädkronan ska skäras bort varje år.

Detta är en missuppfattning om trädens anatomi och den roll vi människor har för att träden ska leva och ge frukt. Trädet klarar mycket väl av att själv hålla balans mellan rotens och luftkronans kapacitet. All beskärning är i själva verket naturstridiga ingrepp i trädet, och ger färre fruktanlag än på ett obeskuret träd. Dessutom kräver all beskärning energi av trädet för att övervalla såren. Att vi ändå beskär våra kärnfruktssträd är inte för att det ger mer frukt, utan för att rätt beskärning ger godare och mer hållbar frukt (ljuset kommer åt), en starkare grentillväxt och balans mellan växande och fruktbärande skott. På sikt är detta också ett friskare träd.

Ett tecken på en bra trädvårdare är den som efter 5 års arbete med trädet endast behöver beskära lite i kronan!

 

MYT: Man måste beskära alla fruktträd varje år.

Detta gäller endast unga fruktträd. Ett rätt beskuret uppvuxet äppel- eller päronträd kan beskäras vartannat eller vart tredje år och i vissa fall till och med än mer sällan. Stenfruktsträd som körsbär ska ofta inte beskäras alls efter "barnaåren". Ett äppelträd där man varje år tagit bort samtliga unga skott eller ett träd som man stympat, behöver dock (om det överlevt behandlingen) flera års regelbundet uppföljningsarbete och återuppbyggnad innan man kan återgå till beskärning vartannat eller vart tredje år.

 

 

Andra artiklar:

Vår- och sommarbeskärning

Beskär bättre i år

Ont om tid? Prioritera så här!

 

Tillbaka till första sidan

 

__________________________________________________________________

Cilla Lundström,

cert. fruktträdsbeskärare

Artikeln också publicerad i http://www.garden.se/