Fler exempel på hur fruktträdskräfta ser ut

 

   

De två angripna grenarna från äppelträdet på denna sida. Grenarna passade att ta bort också av andra skäl än kräftan. Om de skulle varit kvar hade vi en torr sommardag i juli-september skurit rent dessa sår.

 

Vissa äppelsorter är mer benägna att få fruktträdskräfta än andra. De man bör undvika i kräftangripna trädgårdar och i jordar med kall, lerhaltig och odränerad jord finns beskriva på denna sida.

 

 

Nästa beskärningsexempel – Purungt och uråldrigt träd

 

Lägg snitten rätt!

Effekter av stympning

Vilken gren är vad? Grenlära.

Vilken knopp är vad? Knopplära.

Skilj på gammal och ung ved

Lösningar på trädproblem

Få bukt med vattenskott

Varning: Skrovligt och sårigt i barken

Beskärning av unga och gamla träd

Ett byte av äppelträd

Planteringsråd

Gödsla med blommor!

Junipers beskärningar våren 2000

 

Första sidan

 

Text och foto: Cilla Lundström