Detta ska en hemutredning handla om      Oktober 2000

 

 

Hemutredningen ger det formella "föräldrakörkortet" som behövs för att man ska kunna starta adoptionsarbetet med en adoptionsorganisation.

 

Adoptionen BÖRJAR inte med hemutredningen, men den är en förutsättning för att man ska kunna adoptera. Man kan alltså göra en utredning och få ett så kallat medgivande och sedan välja att ta paus eller att inte adoptera - precis som man kan ta körkort utan att sedan vara tvungen att köra eller köpa bil.

 

Medgivandet gäller i två år om man inte "ändrar förhållandena" och till exempel föder ett barn, skiljer sig, flyttar eller får drastiskt ändrade ekonomiska omständigheter.

 

"Körkortet", eller medgivandet,  gäller ett eller fler barn i en viss ålder. Man kan därför innan utredningen startar fundera på detta: Ett eller fler barn? Syskon eller tvillingpar? Från 0-1 år eller 2-7? Många adoptionsorganisationer har skrivit bra om detta, och deras adresser kan nås från NIAs sida, Statens nämnd för internationella adoptioner.

 

Det är inte förrän i utredningens slutskede, innan den ska lämnas från socialsekreterarna till socialnämnden, som man behöver besluta sig för ålder och antal barn. Landval och annat behöver man inte göra alls för att få medgivande.

 

 

Man har rätt att få starta en hemutredning

-         inom 3 månader enligt socialstyrelsen

-         även om man inte gått en studiecirkel eller kurs, se denna sida

-         även om man är över 45 år, se denna sida

 

Det är även värt att ligga på om att få starta en utredning

-         om man anser att ens första barn knutit an bra trots att det inte varit mer än ett år i familjen,

se argumentation på  denna sida och nyhet på denna sida.

-         även om man har något av de hinder som beskrivs nedan om avslag, om man själv anser att det inte kommer vara till problem för barnet.

 

Hemutredningen ska hålla sig till tio punkter:

1       Tidigare förhållanden, uppväxt, utbildning m.m 

2       Nuvarande förhållanden, hemmet, bostadsmiljö, arbete, ekonomi

3       Hälsotillstånd (läkarrapport)

4       Personlighet, intressen

5       Religion, livsåskådning

6       Äktenskap, samlevnad

7       Motiv till adoptionen

8       Inställning till barn och ungdomar

9       Referenser

10    Utredarens bedömning och förslag till beslut

 

Så här beskrivs det av NIA, Statens nämnd för internationella adoptioner:

"Utredningen ska presentera de sökandes uppväxt, utbildning och förvärvsarbete. Relationerna till föräldrar, eventuella tidigare barn, syskon och annan släkt ska beskrivas. De sökandes hälsotillstånd, egenskaper och intressen, fritid och umgänge ska också avspeglas liksom inställningen i livsåskådningsfrågor.

Motiven för adoption är ett centralt tema. Varför adoption? Den frågan ställer barnets företrädare och söker svaret i utredningen. Ofta tar de dessutom upp frågan i intervjuer med familjerna när de kommer till barnets ursprungsland för att hämta barnet. De blivande adoptivföräldrarna får ofta också svara på frågan "varför just från vårt land?". Adoptivbarnet kommer säkerligen också att ställa frågan. Det är alltså klokt att redan från början fundera över sina motiv till adoptionen.

Utredningen ska vidare ge en bild av de sökandes äktenskap, hur de tänker sig att utöka familjen, relationerna mellan familjemedlemmarna liksom släkt och vänners inställning till den planerade adoptionen. Erfarenhet av barn, inställning till barn och ungdom och förväntningar på föräldrarollen tas också upp.

Hemmet och bostadsmiljön ska presenteras, liksom arbete/arbetslöshet och ekonomi. Hälsotillståndet nu - och tidigare - tas upp. Referenser från ett par personer som känner de sökande väl ska ingå i utredningen.

Socialnämnden har rätt att begära utdrag ur polisregister angeånde de sökande."

 

Så utreds man - metoderna

 

En utredning kan sägas bestå av två delar: Ett antal möten och ett skrivet dokument. Det är det skrivna dokumentet som är det viktigaste. Detta är underlaget till politikerna i socialnämnden (eller socialutskottet) i kommunen, och är det dokument som översätts till givarlandet senare i adoptionsprocessen. Ofta handlar samtalen med socialsekreterarna om mycket mer än vad som sedan hamnar i pappren. Beslutet kallas för medgivande.

 

Man har rätt att

-        se och kommentera utredningen innan den lämnas till socialnämnden för beslut

-        be att alla anteckningar som inte är själva utredningshandlingen slängs efter att beslutet fattats

 

Mötena kan vara få eller många, från två till tio. Flera kommuner håller egna informationsträffar med flera familjer samtidigt innan man börjar den personliga utredningen. Vanligast är att man träffar socialsekreteraren några gånger och att ett av dessa möten sker i ens eget hem.

 

Några kommuner ger de sökande ett papper att fylla i, så att de mer eller mindre själva skriver sin utredning. Andra ber paren att skriva en historik om sina liv. Vissa kommuner har ett formulär som de använder när de gör en så kallad "djupintervju" medan andra ger dessa formulär till paret för att de ska fylla i det själva (ca 100 frågor med kryssalternativ).

 

Mångas utredningar består också av att mannen och kvinnan får svara på frågor var och en. Frågorna kan vara av typen:

Vilka är hans/hennes och vilka är dina bästa vänner?

Vad föll du för hos honom/henne, och vad föll han/hon för hos dig?

Vilka är hans/hennes fritidsintressen, och vilka är dina?

 

Har man varit tillsammans ett tag är dessa frågor inte särskilt knepiga, och man behöver inte känna till allt om sin partner för att få ett medgivande.

 

Detta kan göra att utredarna föreslår avslag

 

-        anmärkningar i brottsregistret

-        lång eller allvarlig sjukdom

-        lång arbetslöshet eller instabil ekonomi

-        för hög eller för låg ålder (se mitten på denna sida)

-        om relationen kan anses instabil (t ex är mycket kort)

-        för ensamstående ansökande att nätverket anses för svagt; få eller inga kontakter med släkt, få vänner

 

Nervös?

Det var alla vi som fick medgivande också. Man klarar utredningen ändå!

 

Några tips för att göra det mindre nervöst:

-         ring socialsekreterarna och fråga hur de lägger upp utredningsarbetet så att du/ni får konkreta saker att fundera kring; hur många möten, ska vi skriva själva, när ungefär kan hembesöket tänkas ske, vad heter och hur låter den/de som ska göra utredningen

-         läs de 10 punkterna om vad utredningen kommer att handla om, diskutera igenom dem tillsammans

-         läs punkterna om vad som kan ge avslag. Gäller någon eller några av punkterna er, ta reda på mer exakt vilka lagar och riktlinjer som gäller (socialtjänstlagen, socialstyrelsen, NIA) och kontakta andra adoptivföräldrar på t ex Föräldrakanalen för att diskutera detta innan mötena med kommunen

-         roa er med att läsa hur andra upplevt sina hemutredningar, t ex Kerstin Weigl i sin bok Längtansbarnen eller Petter Lidbeck i Linnea från Yuing Yan

 

Förbättra din utredning!

 


Har du bra tips om hur man klarar utredningen bättre?

Vill du för andra berätta hur din/er utredning gick till?

Bidra här!

 

Cilla Lundström (som med Jan Wogel fick medgivande 20 september 2000)

 

 

_______________________________________________________________

Testa dig själv - är du en bra förälder?

 

gjord av Anita Fröjd, mamma till tre adoptivbarn

Är du tillräckligt gammal? Så att du har kommit till ro och lärt dig vad som är väsentligt i livet? Tillräckligt ung? Så att du orkar vara förälder även när barnen är tonåringar? Så att du inte dör i förtid? Har du gjort tillräckligt många IVF-försök för att ha bearbetat din barnlöshetssorg? Har dessutom hoppat över att göra IVF så att ditt adopterade barn inte blir ett andrahandsval!? Har du adopterat ett barn som behöver föräldrar, ett stort, svart, handikappat barn? Har du dessutom adopterat ett barn som inte kommer att behöva lida för sin hudfärgs skull och som är född i ett land som ligger geografiskt nära så att ni kan ha en levande relation till barnets ursprungsland? Har du adopterat ett enda barn för att barnet skall få all er uppmärksamhet och kärlek? Har du dessutom adopterat tre barn för att barnet skall få syskon? Har du och möjlighet att stanna hemma hos ditt barn på heltid för att ge barnet trygghet? Kommer ditt barn dessutom att få gå på ett bra dagis där de kan få social träning och stimulans? Bor ni på landet så att barnet får uppleva frisk luft, natur och djur? Bor ni dessutom i stan så att barnet får del av kulturutbudet där och slipper vara ensam om sitt ursprung? osv...

_______________________________________________________________

*********************************

HADE DU NYTTA AV DENNA SIDA?

Skriv i GÄSTBOKEN!

*********************************

 

Så upplevde vi utredningarna

Så sade kommunerna - så blev det i verkligheten

Brev till NIA

Adoptionslänkar

Tillbaka till startsidan

Cilla Lundström oktober 2000

 

 

 

 

Powered by counter.bloke.com