Kommunerna tolkar NIAs riktlinjer och socialstyrelsens krav på olika sätt.

Här är citat från NIA, Adoptivcentrum och mina kommentarer.

Max- och minålder

Väntetider

Krav på kurs eller studiecirkel

___________________________________________________________________________

 

 

OM FÖRÄLDRARNAS ÅLDER

Enligt NIA, Statens nämnd för internationella adoptioner:

"NIA rekommenderar socialnämnderna att inte ge generellt medgivande till personer som är över 45 år. "

Man får adoptera om "adoptanten är 25 år, men om "synnerliga skäl" föreligger kan man få adoptera redan då man fyllt 18 år."

Kommentar:

Vissa hemutredare följer NIAs rekommendation slaviskt, utan att göra sin egen bedömning av familjen.

Men NIA rekommenderar inte utredarna att upphöra med egna bedömningar.

 

Det finns många exempel på adoptioner med föräldrar som varit 45-50+ när de hämtat sina barn. NIAs rekommendationer i dagsläget är att inte "GENERELLT" ge medgivanden till personer över 45 år, vilket innebär att kommunen måste granska de SPECIELLA förhållandena. Detta kan inte göras utan en utredning.

Om gränser för LÅG ålder på föräldrarna är NIA skarpare, men även här kan 'synnerliga skäl' undersökas. Det FINNS alltså inte stöd för att inte ens utreda med hänvisning till adoptanternas ålder.

 

För att kunna avgöra om speciella förhållanden finns för par som är äldre än 45 eller yngre än 25, måste man utreda. Sedan står det utredarna fritt att argumentera för eller emot att speciella förhållanden föreligger. Och det står de adoptionssökande fritt att godta eller bestrida utredarnas bedömning.

Se NIAs hemsida.

 

OM VÄNTETIDER

Från AC Svarar (Adoptivcentrum):

"Adoptionsutredning ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer inledas snarast, vilket brukar anges till inom

3 månader."

 

OM KRAV PÅ STUDIECIRKLAR

Enligt NIA, Statens nämnd för internationella adoptioner

"Under väntetiden (här åsyftas tiden från att det konkreta arbetet påbörjats med adoptionsorganisationen, min kommentar) kan det vara bra att förbereda sig genom att delta i studiecirklar som ordnas av adoptionsorganisationerna tillsammans med studieförbunden. I vissa landsting finns också speciell föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Där kan man diskutera vidare om sin adoption och träffa andra i samma situation och också få möjlighet till kontakt med familjer som redan har adopterat barn. Det finns också möjlighet till distansutbildning för blivande adoptivföräldrar.

Särskilda förberedelser för familjer som ska resa och hämta sina barn och kanske närvara vid adoptionsproceduren i domstol erbjuds av adoptionsorganisationerna.

Allmänna kurser i barnavård och barnpsykologi anordnas bl.a. av de olika studieförbunden. Barnavårdscentralerna kan ge närmare information."

NIA räknar med att föräldrarna går kurser mm under väntan på barnbesked, det vill säga EFTER att man gjort utredningen och fått medgivandet. Inga 'utbildningskrav' innan man får starta hemutredningen alltså.

Se NIAs hemsida.

Från AC Svarar (Adoptivcentrum):

"Det är enligt den nya lagen också kommunernas ansvar att förbereda familjerna väl, passa på och hör efter om er kommun/landsting stöder studiecirkelverksamheten med t ex anslag - vilket ju underlättar när behovet är stort. (Biologiska föräldrar får ju kurser på MVC.)"

--------------------

Cilla Lundström, april 2000

 

_______________________tillbaka till startsidan___________________