FÖRBÄTTRA DIN UTREDNING!

 

 

I utredningens slutfas skriver socialsekreterarna ned ett urval av det ni talat om. Det är detta dokument som politikerna i socialnämnden använder som underlag till sitt belut om ni ska få medgivande till att adoptera. Och detta dokument läser adoptionsorganisationerna och sedan givarländernas representanter när de gör sin bedömning, och till slut utser ett barn till er.

 

Det säger sig självt att dokumentet ska vara bra. Det ska inte bara vara korrekt i sak, det ska spegla er på ett sätt som ni gillar och som givarländerna förstår också!

 

Här är några tips för att få inflytande över skrivningarna och påverka dem att bli rättvisande och positiva.

 

Se till att få handlingarna i tid

Man har rätt att få se och kommentera utredningen innan den förs till socialnämnden för beslut. Efteråt är det komplicerat att få ändringar till stånd, om det är möjligt alls. Meddela utredarna att ni gärna vill se texten i så god tid som möjligt innan den skickas till socialnämnden. Ofta ska nämndens ledamöter ha möteshandlingarna två veckor före mötet. Det kan till och med vara värt att vänta på nästa möte i socialnämnden för att få tid att bolla texten fram och tillbaka med utredarna.

 

Utredningen är ERT dokument

Man kan vara så glad över att utredningen äntligen är över, att man inte är inställd på att granska dokumentet utöver att där står att utredarna föreslår godkännande. Och man kan ha sådan respekt för utredarna eller känna obehag för att behöva ha med dem att göra igen, att man inte orkar jobba med dem om texten. Men detta är inte sista gången ni har användning av dokumentet. Nästa gång är när adoptionsorganisationen ska hjälpa er att välja land och annat, och när givarlandets representanter ska välja barn till er. Utredningen blir ert "barnvisum". Så samla era sista krafter och testa gränserna hos era utredare också denna gång... Utredningen ska spegla er på ett sätt som känns bra och positivt för er!

 

För att underlätta samtalen med utredarna om texten kan man:

-         se till att utredarna också får veta vad som varit bra

-         visa utredarna respekt genom att presentera ändringarna som förslag till sådana (något annat kan det ju ändå aldrig bli eftersom det är utredarna som skriver under)

-         om man inte kommer överens på centrala punkter, begära att få lägga till en egen skrivning som en bilaga

-         i värsta fall gå på socialnämndens möte (har man rätt att göra för att vara med då ens ärende behandlas) och där föreslå ändringar eller att få lägga till en bilaga

 

Rätta sakfelen och prioritera

En bokstav fel i en släktings namn eller en siffra i ett födelsenummer kan verka som en bagatell. Men det kan skapa problem i kontakterna med givarländerna. Rätta allt sådant!

Mer utmanande kan det kännas att korrigera språkliga fel eller brister. Man kan hänvisa till att översättarna behöver tydliga formuleringar för att kunna göra ett bra jobb.

Utmanande kan det också kännas att föreslå ändringar i innehållet. Man kan prioritera och kämpa för att de viktigaste innehållsförändringarna görs först, och lämna de mindre viktiga till senare.

 

Omformulera och aktivera det negativa

Exempel: Karl studerade vid högskolan, men hoppade av och började arbeta med....

Vi föreslår: Karl studerade vid högskolan, fick erbjudande om jobb och började arbeta med....

 

Exempel: Maria tycker tonåren var positiv, men att den också var full av problem.

Vi föreslår: Maria kan se såväl det positiva som problemen/utmaningarna i sin tonårsperiod.

 

Exempel: Maria tycker inte hon har fått tillräckligt med...

Vi föreslår: Maria ser bristerna i... eller Maria ser sina behov av...

 

Addera det positiva till det negativa

De flesta traumatiska händelser och problem man haft i livet ger ju också värdefulla erfarenheter, som är bra att få med i samband med att problemen beskrivs. Till exempel kan de ha givit:

-         insikt i relationsproblem, erfarenheter av att lösa relationsproblem

-         förståelse och engagemang för människor i liknande situationer

-         erfarenhet och kurage att göra svåra men medvetna val

-         djupare förståelse för människor i andra situationer

-         värdesättande av sitt eget liv, glädje och tacksamhet för det man har

-         djup respekt för andra människor, hur andra människor tänker etc

 

Exempel: Maria upplevde tonåren och skilsmässan som jobbiga perioder.

Vi föreslår att addera: Maria ser sina tonår och föräldrarnas skilsmässa som jobbiga perioder, som i vuxen ålder givit värdefulla erfarenheter såsom insikt i relationsproblem och kunskap att lösa dem.

 

Exempel: Karl förlorade sin pappa för fem år sedan och gick igenom en lång sorgeperiod. Idag umgås han med mamman...

Vi föreslår att addera: För fem år sedan förlorade Karl sin pappa som han sörjde djupt. Förlusten bidrog till att han idag medvetet värnar om och glädjs åt sina nära relationer. Relationen till mamman har blivit mer innerlig och idag umgås de....

 

Exempel: Maria förlorade kontakten med sin syster i samband med en arvstvist.

Vi föreslår att addera: Maria och hennes syster beslöt i samband med en arvstvist att till vidare avstå från umgänge. Eller

Maria valde i samband med en arvstvist att avstå/tills vidare avstå från kontakt med sin syster. Det svåra beslutet har givit Maria insikt om...  ...och har lett till tätare och djupare umgänge med...

 

Rensa bland "men" och "inte/inga"

Granska ordet "men" och fundera på om det kan bytas ut mot "och" eller tas bort så att skrivningen blir mindre negativt värdeladdad.

 

Exempel: Karl har bra kontakt med sin äldre bror, men söker bättre kontakt med sin yngre.

Vi föreslår: Karl har bra kontakt med sin äldre bror, och söker bättre med sin yngre.

 

Exempel: Maria hade inga problem under tonåren.

Vi föreslår: Marias tonår var helt problemfria.

 

Granska alla "inte-skrivningar". Ofta är de onödiga och känns bättre om man beskriver motsatsen i positiv form.

Exempel:

inga                           -        för få, få

inte haft tid att            -        haft lite tid till, ännu ägnat lite tid till, kommer att ägna mer tid till

har inte kontakt med -        undviker/avstår/avböjer/väljer att inte ha kontakt med

inte lika stor               -        skiljer sig i storlek, är olika stora, varierar i omfång

inte bra                      -        kan bli bättre

inte så illa                   -        riktigt bra

                                       

Skriv så att andra länder förstår

Exempel: Karls far arbetade under den tiden som VD för Falcon.

Vi föreslår: Karls far arbetade under den tiden som VD för ett av Sveriges största bryggföretag, Falcon.

 

Exempel: Karl och Maria är inte medlemmar i Svenska Kyrkan.

Vi föreslår: Karl och Maria besöker svenska kyrkan vid högtidliga tillfällen och umgås med många religiöst aktiva/engagerade vänner.

 

Exempel: Karl och Maria blev ett par 1981 och gifte sig 1998.

Vi föreslår: Karl och Maria känner varandra sedan 1981 och gifte sig 1998.

 

Exempel: Paret vill adoptera från Brasilien...

Vi föreslår: Att detta utgår helt. Om vi inte kan adoptera därifrån ser det illa ut i det nya land vi väljer.

 

_________________________________________________________________________________________

Vad kan du tipsa andra om?

Skriv till mig så att tipsen blir fler och bättre!

 

*********************************

HADE DU NYTTA AV DENNA SIDA?

Skriv i GÄSTBOKEN!

*********************************

 

Så görs en hemutredning

Så upplevde vi utredningen

Utredningstider i kommunerna

Så sade din kommun - så blev det i verkligheten

Bidra med dina väntetider!

Brev till NIA

Adoptionslänkar

_________________________________________________________________

 

Cilla Lundström, oktober 2000