Fler exempel på fruktträdkräfta

 

 

Kräfta i vårt eget älskade päronträd.

Smittan har drabbat en tredjedel av grenarna.

 

           

 

De flesta smittställen är på mindre grenar, men det finns också smitta i några större gamla snitt.

Trädet står inte i den typiska kräftjorden; den odränerade leran. Inget fordon har heller packat samman jorden.

Däremot har trädet utsatts för mycket grova kapningar med dåliga snitt och lämnade tappar.

 

 

 

Vårt Oranie äppelträd i samma trädgård hade två smittställen i år.

Vårt päronträd riskerar att föra smittan vidare, och vi har många träd vi tycker om.

Vi samlar nu kraft att ta bort det stora päronträdet.

Det kommer ersättas av en lepagehäck av päron samt ett nytt päronträd.

Kanske sker det i sommar, eller nästa sommar.

Till dess sker all beskärning av våra äppelträd i juli-september då läkningen är som bäst.

 

 

Text och foto Cilla Lundström

 

Fler exempel på fruktträdskräfta                     Nästa beskärningsexempel – Purungt och uråldrigt träd

 

Rengör verktygen mellan varje träd i kokhett vatten eller T-sprit!