I ett rosforum pågår utbyten för att lära känna vildrosorna och deras egenskaper.  Över hela landet studeras och fotas nypon, blommor och växtdelar för att lära sig att artbestämma och lära känna blandformer. I samband med detta sammanställde jag rosegenskaper som forumdeltagarna, Lars-Åke Gustavsson, Virtuella Floran, Nordiska Floran, Finska Rosensällskapet m fl beskriver som typiska för vildrosorna. Jag försöker lista det som är mest arttypiskt först. Urvalet är dels LÅ Gustavssons, dels Virtuella florans och tillägg med några rosor ytterligare som man stöter på som förvildade. Listan är och blir inte komplett, säkert inte felfri och är i nuvarande skick långt ifrån färdig. Har du kunskaper och erfarenheter av vildrosor och deras karaktärer som stämmer eller inte stämmer med denna lista – välkommen till rosforumet!
Cilla Lundström, september 2004
www.juniper.se/tradvard

Rosornas morfologi:

Så kollar du taggar           Så kollar du blad        Blommor och foderblad      Blommans delar
Nypon och foderblad      Så kollar du stiftkanalens vidd (canina till vänster, dumalis till höger)

Skiss på KRYSSNYCKEL att ha med i buskarna – ryms på ett A4 papper

 

Vilda och vildväxande rosor i Sverige

***
STENROS, Rosa canina L., (R nitidula Besser, R corymbifera, R deseglisei, R dumentorum)
Vanlig i Sydsveriges kusttrakter från Skåne till Uppland, mer sällsynt i inlandet.
Pistillmärken kvar på många nypon, sitter kvar som en liten kvast
Foderblad bakåtvikta/nedåtriktade, omfamnar nyponet, faller av tidigt
Taggar kloböjda, grova, talrika på gamla och färre på unga grenar
Småblad killika, glatta
Nypon släta, form varierar men är mer ovala eller päronformade än runda, hårda
Blad enkelt sågtandade, oftast kala
Stift utskjutande kala eller gleshåriga, bildar en gles, bukettformad samling
Stiftkanal smal
Årsskott gröna
Buskarna kan bli höga, 2-4 m och de kan bli gamla
Svårbestämd genom bladens utseende, färg och glansighet, glandelhår på blad och blomskaft, blommornas storlek, färg och form som kan variera mycket. Blomman kan vara ljusröd, rosa, vit och variationer emellan. Nyponet kan vara av olika form.
Skiljs från nyponrosen som har mjukare nypon, täthåriga stift som bildar tätt huvud och har bredare stiftkanal
* Underart ssp. canina
Bladens undersida kal
* Underart ssp. dumetorum
Bladundersida finhårig

Bild blomma + nypon http://crdp.ac-besancon.fr/ressourc/flore/flore/Rosaceae/especes/rosa_canina.htm
Närbild mogna nypon http://www.awl.ch/heilpflanzen/rosa_canina/
Bild taggar + grenverk http://www.plant-identification.co.uk/skye/rosaceae/rosa-canina.htm
Bild http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosacan.html
Bild http://www.alltomtradgard.se/roslistan/rose.php?id=586&order=color&section=999
Bild variation http://www.gut-im-bild.at/pages/Rosa-canina.htm

 

*** NYPONROS, Rosa dumalis Bechst. (R glauca Vill. Ex Loisel m fl)
Vanlig i södra och mellersta Sverige, allmän från Skåne till Ångermanland
Pistillmärken sitter inte kvar på nyponen
Märkena korta, tätt tryckt till disken (översta delen på nyponköttet)
Foderblad flikiga, står utåtriktat, 90 grader från nyponet, sitter kvar länge
Nypon mer eller mindre ovala eller päronformade, ej runda, blir snabbt mjuka
Småbladens bas lite rundade
Blad enkelt sågtandade, kala eller glest håriga
Stiftkanalen är vid
Årsskott grön el brunaktigt grön
Starkväxande med bågböjda grenar, kan bli 3 m
Svårbestämd genom bladens färg och övr utseende, taggar kan variera i form men är vanligen kloformade, blommans storlek och färg varierar från rosa (vanligast) med ljusare mitt, till vit. Tät, gul ståndarkrans. Småblad kan vara glatta eller håriga.
* Underart ssp. dumalis, kal nyponros
Bladens undersida är kal
* Underart ssp. coriifolia
Bladens undersida är finhårig

Bild http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosadum.html
Bild http://www.alltomtradgard.se/roslistan/rose.php?id=363&order=color&section=999
Bild nypon http://www.alltomtradgard.se/forum/albums2/full/3945_1095968624_0918SRosaSdumalisS2.JPG
Bild nypon http://www.puutarha.net/ruususeura/a-suomi/a-villiruusut/rdumalis.html

*** KANELROS, Rosa majalis Herrm., (R. Cinnamómea, R. Pendulina auct, R spinosissima auct., R majalis var foecundissima)
Vanlig från Småland till Pite Lappmark, sällsynt i Skåne och Norra Lappland
Årsskott rödbruna, övriga mer eller mindre gröna, bark kanelbrun
Nypon runda, kala, klarröda
Foderblad hela utan flikar. långa, sträcker sig rätt uppåt från nyponet
Taggar enstaka eller talrika, smala raka nålliknande, borstlika el ngt krökta pariga
Vid bladfästena ofta två raka taggar
Småblad långsmala, glest håriga, blekkgröna undertill, 5-7 smalt elliptiska
Blad mer el mindre hårig undersida, kant enkelsågade, svagt grågröna blad
Växtsätt glest med något bågböjda grenar, vanligen småväxt buske på 50 cm
Blommar tidigt, ofta lite mörkare rosa än andra vildrosor, lite mörkare mot mitten, gul/gulbrun ståndarkrans
Blomskaft kala, blomskott saknar ofta taggar
Höstfärger i gult och röda nyanser
Som odlad Foecundissima, bukettros med fyllda blommor
Skiljs från finnrosen som har taggiga blomskott

Bild blomma http://www.gut-im-bild.at/pages2/Rosa-majalis.htm
Bild nypon http://ispb.univ-lyon1.fr/cours/botanique/photos_dicoty/dico%20Q%20a%20Z/Rosa%20majalis.jpg
Bild bark http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosamaj.html
Bild http://www.alltomtradgard.se/roslistan/rose.php?id=598&order=color&section=999

*** HARTSROS, Rosa villosa L.
Underarten (ssp. mollis) är vanlig i södra och mellersta Sverige, förekommer sparsamt norrut till Jämtland.

Årsskott rödbruna med få raka taggar

Nypon klotrunda, små och håriga
Blad gråaktiga sammetsludna som doftar harts när man mosar dem
Foderblad flikiga, tydligt rödprickiga av körtelhår, på nypon ihopstående och kraftigt uppåtriktade
Småblad påfallande håriga, ganska runda med dubbelt sågtandade kanter
Taggar glesa, raka el svagt böjda och relativt kraftiga
Hela växten klädd med små körtelhår som doftar harts när de berörs
Blommor kortskaftade
Hartsros skiljs från luddrosen som har taggigare årsskott och mindre nypon, som är kortare än skaftet
* Underart ssp villosa, plommonros
Årsskott gröna
Småblad smalare som doftar frukt
Nypon större än hartsrosen
Blommor ljust rosa med avstånd mellan blombladen
Ursprungligen odlad men i Sydsverige förvildad
* Underart ssp. mollis, hartsros
Årsskott blådaggiga
Småblad grågröna, rundare
Nypon mindre, kortare än skaftet
Inhemsk, vanlig i söda och mellersta Sverige, sparsamt upp till Jämtland

Bild blomma + knopp + nypon http://www.gut-im-bild.at/pages2/Rosa-villosa.htm
Bild http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosavil.html

*** LUDDROS, R sherardii Davies
Ganska ovanlig, finns i kusttrakterna från Bohuslän till Uppland.
Blad med dubbelt sågtandade kanter, grågröna, håriga med körtelhår på undersidan med tydlig hartslukt
Nypon håriga eller kala, ovala eller rundat elliptiska, tydligt kortare än sina skaft
Foderblad flikiga, spretande uppåt el utåt nyponet
Märken tätt håriga, bildar halvklot tätt mot blomaxeln
Taggar glesa, raka eller svagt böjda, smala och hårda
Stiftkanal bred, ca 2 mm
Årsskott grågröna med talrika böjda taggar
Småblad håriga, ngt spetsiga, dubbelsågad bladkant med körtlar på bladtänderna
Bark gråbrun
Blommor få tillsammans på ganska långa skaft, djuprosa eller vita
Kan bli 3 m hög
Skiljs från hartsrosen som har längre nyponskaft. Skiljs från den sällsynta filtrosen som har kala eller gleshåriga märken och bildar glest bukettformat huvud samt smal stiftkanal.

Bild http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosashe.html
Bild nypon http://www.botanischer-verein-brandenburg.de/rosa%20sherardii.jpg
Bild blommor + taggar http://www.plant-identification.co.uk/skye/rosaceae/rosa-sherardii.htm

*** FILTROS, Rosa tomentosa Sm.
Mycket sällsynt, endast känd från östra Skåne
Nypon kala eller håriga, rundat elliptiska och tydligt kortare än sitt skaft
Blad grågröna, körtelhår på undersidan som avger hartslukt vid gnuggning
Foderblad flikiga utstående
Märken gleshåriga och bildar bukettlikt huvud som ligger löst mot blomaxeln
Stiftkanal mycket smal, endast ngn mm
Årsskott talrika med böjda taggar
Taggar svagt böjda, hårda
Bark gråbrun
Småblad något spetsiga med dubbelsågad bladkant och körtlar på bladtänderna
Blommor få tillsammans på ganska långa skaft
Ovanligare än luddrosen och skiljs från denna genom att märkena är täthåriga samt att stiftkanalen är bredare, ca 2 mm. Skiljs från hartsrosen genom att nyponen är kortare än sina skaft.

Bild ros + nypon http://www.gut-im-bild.at/pages2/Rosa-tomentosa.htm
Bild http://www.rosarian.com/redoute/species2.html
Bild http://haabet.dk/flora_danica/Langstilket_Filt-Rose_(Rosa_tomentosa).jpg
Bild http://springcreekforest.virtualave.net/SC249.jpg
Bild http://www.botany.wisc.edu/wisflora/scripts/detail.asp?SpCode=ROSSETvTOM
Bild http://skripta.af.czu.cz/img/skripta/F15_036-2.jpg

*** ÄPPELROS, Rosa rubiginosa L.
Ganska sällsynt, förekommer från Skåne till Gästrikland
Taggar rikliga, grova och små, kloböjda och raka, särkilt nedtill på stammarna
Bladen doftar äpple vid regn och gnugg
Nypon kala eller håriga med uppåtriktade foderblad som sitter kvar efter mognad
Foderblad körtelklädda, smala, flikiga och helbräddade
Småblad rundade med skaftade rödaktiga körtlar på undersidan
Blommor rosa som ljusnar mot mitten, framträdande ståndare gula till ljusbruna
Starkväxande med upprätta till bågböjda grenar, kan bli 3 m

Bild nypon + tagg + bladundersida http://www.plant-identification.co.uk/skye/rosaceae/rosa-rubiginosa.htm
Bild http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosarub.html
Bild http://www.viridans.com/plpics/2950avdn.jpg
Bild http://www.alltomtradgard.se/roslistan/rose.php?id=265&order=color&section=999
Bild http://www.tu-berlin.de/~gehoelze/DBU-Rosa-rubiginosa.htm
Mer ur Nordens flora http://www.lysator.liu.se/runeberg/nordflor/292.html

 

*** DAGGROS, Rosa glauca, R glauca Pourr.
Ganska vanlig som förvildad
Årsskott röda, sedan blåddaggiga innan de blir rödbruna, tagglösa eller få taggar
Blad daggigt blågröna med sågtand, undersida blöekare än ovansida
Taggar få, raka
Nypon runda orangeröda till rödbruna
Foderblad långa uppåtstående som faller av innan nyponen mognar
Blommor m örkrosa med vit mitt i klasar upp till fem st, gul såndarkrans

Bild ros + nypon http://www.gut-im-bild.at/pages2/Rosa-glauca.htm
Bild http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosagla.html
Bild http://www.alltomtradgard.se/roslistan/rose.php?id=261&order=color&section=999

*** FINNROS, Rosa acicularis
Finns på några ställen längs svenska Norrlandskusten, mer i Finland.
Årsskott och grenar rödbruna, blommor på gröna grenar
Nypon päronformade, väldigt avlånga
Foderblad långa utan flikar, mer el mindre körtelhåriga, uppåtspretande sitter kvar på nyponet efter mognad
Taggar borsttaggar, täta, även blomgrenar har raka, tunna taggar
Blad enkelt sågtandade, gröna och matta med gråaktig undersida
Småblad ovalt spetsiga, glatta ovantill och gleshåriga på undersidan, grovtandade. Ljust gröna el grågröna
Blomfärg röd 4-6 cm, gula ståndare, svag doft
Blomskaft 2-4 cm långa och tätt klädda med körtelhår
Brett växtsätt, bågböjda grenar, lågväxt buske ofta ej mer än 1 m
Kan bli 1,5-2 m hög
Liknar mest kanelrosen men denna saknar taggar på blombärande årsskott och har runda nypon

Bild http://www.alltomtradgard.se/roslistan/rose.php?id=403&order=color&section=999
Bild http://haabet.dk/flora_danica/Finsk_Rose_(Rosa_acicularis).jpg
Bild http://www.rmrp.com/Photo%20Pages/RR/Rosa%20acicularis%20100DPI.htm
Bild http://mercury.bio.uaf.edu/courses/biol105/Lectures/Section5/Photos/Rosa_acicularis.jpg
Bild http://www.uhul.cz/ubcafrf/files/foto/28_07_01dr_Rosa_acicularis.jpg
Bild nypon http://pojma.narod.ru/rosa-acic2.jpg

*** FLIKROS, (ÖSTKUSTROS), Rosa obtusifolia Desv.
Sällsynt, finns i kusttrakterna från Bohuslän till Södermanland.
Foderblad flikiga med i kanten starkt körtelhåriga flikar, när nyponed mognar nedvikta och faller tidigt
Taggar starkt kloböjda
Blad glansiga med hår och körtelhår längs mittnerven på undersidan
Småblad dubbelsågade med körtlar i kanten
Bladen doftar inte äpple
Blommor rosa eller vita, få tillsammans
Märken gleshåriga och bukettlikt samlade
Nyponen kala, nästan runda och kortare än sina skaft
Rikt grenig buske, kan bli 2 m hög
Skiljs från stenrosen som har mindre flikiga foderblad, enkelsågad bladkant utan körtlar på undersidan samt svagt böjda taggar

Bild blomma + nypon http://www.gut-im-bild.at/pages2/Rosa-obtusifolia.htm

*** VÄSTKUSTROS, Rosa elliptica Tausch.
Förekommer endast sparsamt i Bohuslän och norra Halland. Hybrider med hartsros förekommer.
Stammen har stora böjda taggar, inga raka smala
Bladen mörkgröna, körtelhåriga och äppeldoftande
Småbladen elliptiska med något avsmalnande bas
Blommor ljust rosa med foderblad som saknar körtelhår
Stiftsamlingen gles och bukettformig
Foderbladen utåtrikade eller nedböjda över nyponet
Kan bli 2 m hög
Skiljs från äppelros som har både raka och kraftiga taggar, småblad med mer rundad bas, märkrosa blommor, körtelhåriga foderblad och mer påtaglig äppeldoft.
* Underart västkustros (ssp. inodora (Fr.) Schwertschl.)
* Underart tyskros (ssp elliptica)
Påträffas efter odling.

Bild blomma + nypon http://www.gut-im-bild.at/pages2/Rosa-elliptica.htm
Bild http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosaell.html

*** ÅKERROS, Rosa agrestis Savi
Mycket sällsynt, endast känd från Skåne
Taggar talrika, raka eller något böjda, likstora
Bladen har 2-3 småblad
Småblad dubbelsågade med killik bas, undersidan talrika körtelhår som ger frukigt doft vid gnugg
Blommor vira eller ljust rosa
Foderblad flikiga, oftast nedböjda och tidigt avfallande
Nypon 1-2 cm långa, oftast kala, sitter på drygt centimeterlångt skaft
Kan bli 2 m
Skiljs från äppelros som har mörkare rosa blommor, olika stora taggar, körtelhå¨riga blom- och fruktskaft samt småblad med mer rundad bas

Bild blomma + nypon http://www.gut-im-bild.at/pages2/Rosa-agrestis.htm
Bild http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosaagr.html

*** VRESROS, Rosa rugosa Thunb.
Taggar talrika, raka, både korta och långa. Som unga korthåriga.
Blad grovt nerviga, kal oavsida, täthårig undersida
Blommor stora, rosa, ibland vita, starkdoftande, lätt rynkiga kronblad från juni-september
Foderblad hela utan flikar
Nypon mkt stora, något tillplattade

Bild blomma + nypon http://www.gut-im-bild.at/pages2/Rosa-rugosa.htm
Bild blomma, bad, nypon http://www.plant-identification.co.uk/skye/rosaceae/rosa-rugosa.htm
Bild http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosarug.html
Bild http://www.alltomtradgard.se/roslistan/rose.php?id=266&order=color&section=999

*** PIMPINELLROS, Rosa pimpnellifolia L.
Sällsynt. Som förvildad i Bohuslän, ev också Halland
Nypon svarta när de sent mognar
Blommor vanligen vita, ibland svagt rosa, oftast enkla men ibland fyllda
Taggar täta, raka eller svagt böjda
Blad ofta 2-3 par och ett uddblad
Småblad små och rundade

Bild blomma + tagg + nypon: http://www.gut-im-bild.at/pages/Rosa-pimpinellifolia.htm
Bild blomma http://www.alltomtradgard.se/forum/albums2/full/3945_1095193898_0608SSpiiksSpimpinell.JPG
Bild blommor + bladverk http://www.plant-identification.co.uk/skye/rosaceae/rosa-pimpinellifolia.htm
Bild nypon http://www.alltomtradgard.se/forum/albums2/full/1326_1096089323_xros1Spimpinell1.jpg
Bild http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosapim.html

*** RYSSROS, Rosa jundzillii Besser
Ev utrotad, fanns på St Karlsö på 1850-talet
Taggar få, tunna, nästan raka
Småblad med sågad, körtelhårig kant, kala eller håriga på nerverknas undersida
Blad vasstandade med 5-7 småblad
Blommor rosa 5-7 cm
Blomskaft körtelhåriga
Foderblad flikiga, bakåtböjda och faller av tidigt
Stift håriga och bildar tät kuddlik samling
Nypon kala eller körtelhåriga
Kan bli upp till 2 m

Bild blomma + nypon http://www.gut-im-bild.at/pages2/Rosa-jundzillii.htm

Grundstamsrosor, förvildade:


*** Rosa x kamtschatica ´Hollandica´. (Rosa rugosa x R palustris,R rugosa ’Hollandica’), sumpros
Årsskott håriga
Taggar mångtaliga, olika stora blandade med borsttaggar
Blad avlånga, matta
Blommor stora 6-8 cm, enkla, rosa till lilarosa
Kraftigt tätt växtsätt, rikligt med rotskott

Bild blomma + överblommad: http://mange.dynup.net/Rosarie/rosor11.html
Bild blomma, nypon, buske http://www.proartists.com/roses/A-UUDET%20SIVUT/UUDET%20RUUSULISTAT/rpalustris.html
Närbild nypon http://www.alltomtradgard.se/forum/albums2/full/3945_1096096708_0919SHollandica.JPG
Bild Rosa palustris http://www.duke.edu/~cwcook/trees/ropa.html
Bild blommor http://www.chez-arina.com/PICTURES/hay/Palustris.html
Bild blomma http://www.bigtimbercreek.org/wpe21.jpg
Bild blomma http://www.alltomtradgard.se/roslistan/rose.php?id=484&order=alfa&section=H

 

*** Rosa multiflora Thunb., Japansk klätterros
Storvuxen buske
Taggfri, nästan
Grenar brunröda till gröna
Blad i par om två till fem
Småblad smalt elliptiska
Stipler stora, ihopväxta med bladskaftet, fransig kant med långa körtelhår
Blommor ca 2 cm samlade i mångblommiga klasar
Foderblad korta, blir nedböjda mot nyponet
Nyponen knappt 1 cm långa, kala, nästan runda

Bild blomma + nypon http://www.gut-im-bild.at/pages2/Rosa-multiflora.htm
Bild http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/rosa/rosamul.html

-------------------

LÄNKAR

Bra bilder på flera vildrosors växtdelar:
Många vildrosor, tysk sajt, bra blad- och nyponbilder: http://www.gut-im-bild.at/pages-G/Rosa.htm
Många vildrosor, bra bild på buskar och nypon: http://www.rogersroses.com/gallery/default.asp?gid=12&page=2&startPage=1
Många vildrosor från Dalälven i naturlig miljö, både detalj och helbuske: http://mange.dynup.net/Rosarie/rosor11.html
Nypon- och blombilder på flera svenska vildrosor http://www.alltomtradgard.se/forum/user_album.php?userid=1406&albumid=6852
http://www.alltomtradgard.se/forum/user_album.php?userid=1406&albumid=4458
Bilder på vildrosor från Roslistan http://www.alltomtradgard.se/roslistan/index.php?order=color&section=999&specie=2&usage=999

Bra artiklar om vildrosor:
Finska rosensällskapets sida, två bra artiklar om vildrosor på svenska
Den Virtuella floran om vildrosor, en beskrivning med bild på varje

 

SLUT