SKISS PÅ KRYSSNYCKEL                                                  Tillbaka
(Kan skrivas ut på ett A4-papper)

*** Årsskott

Långa/korta

håriga/släta

Färg

 

 

*** Grenar

Färg

 

 

 

 

*** Taggar

taggar finns/finns inte

taggar på årets skott eller rotskott

blombärande skott har/har inte taggar

 

 

raka taggar:

Tunna/kraftiga

Nålformiga/
borstlika

färg

med eller utan glandler i spetsen

 

böjda taggar:

Stora/små

lätt böjda/
kloformade

uppåtböjda

färg

 

taggarnas placering

under bladbasen parvis

under bladbasen ensamma

under bladbasen och längs stjälken

längs stjälken, ej under bladbasen

 

*** Blad

Längd och bredd småblad + blad

Färg ovan- och undersida

 

Glansiga/läderartade
/filtiga

 

Hårighet ovan- och undersida

Glandler: i bladkant/ undersida/ bladkant

småbladens antal

2-3 Åkerros

3 ­ 5 gallica

5 ­ 7 kanelros, ryssros, carolina, centifolia, alba

5­ 9 nutkana, glauca
7 ­ 9 virginiana

7 canina, serafinii
7 ­ 11 pendulina
7 ­ 13 moyesii

11-19 roxburghii

Småbladens form

Trubbig/spetsig/ äggrund/oval/omvänt äggrund

Småbladets bas: rundad/kilformad

 

 

 

Uddbladets form

Trubbigt/sptetsigt

 

 

 

 

Bladens kant

Enkelt sågtandad

Dubbelt sågtandad

glandelförsedd

 

 

stipler

Breda/smala

Helbräddade/
flikiga

Utbredda/böjda mot varandra

Släta/håriga/
glandelförsedda

Saknar stipler

***Nypon

Form/former

storlek

Färg, mognad

yta: slät / taggig / glandelhårig / glandelborstig

Mjuk/hård

nyponens foderblad

Sitter kvar/Faller av tidigt

 

Riktade upp/ut/ ned

Hela/ flikiga/ ena sidan flikig/2 hela, 3 flikiga (dumalis och canina)

Smala/breda

 

Märken

Långa/korta
/kuddlika/syns inte

Tätt tryckt till huvudet/sticker upp som kvast/ligger ned

Sitter huvudlikt/
platt

 

 

Stiftkanal

Bred, 2 mm eller mer

Smal, 1 mm eller mindre