Sundbyberg lovar snabba utredningar

 

Under fem år har par som sökt om att bli utredda i Sundbyberg fått vänta mer än ett halvår för att få boka första mötet. Par som hört av sig till tipssidan har berättat att de fått boka tid med utredarna först efter idoga påtryckningar. De flesta har fått vänta 7-9 månader innan de fått veta när det första mötet ska ske.

 

Tipsredaktionen ringde upp kommunens socialtjänst. En telefonsvarare bad om namn, ärende och telefonnummer. Efter tio minuter ringde Larry Lindberg från receptionen tillbaka och meddelade att han sökt alla socialsekreterare och chefer som jobbar med utredningar utan att nå dem, och förklarade att adoptioner inte är en stor fråga för kommunen.

 

Socialsekreteraren Lena Svahn ringde kort därefter och förklarade att de var väl medvetna om att utredningarna tagit alldeles för lång tid. Under detta år hade de dock kämpat med prioriteringarna och organisationen, så att de nu klarar att uppfylla socialstyrelsens krav.

 

Enligt Svahn gör kommunen nu utredningarna på 3-6 månader från första kontakten med paret till beslutet om medgivande. Hon meddelade också att kommunen inte kräver att paret ska ha gått en kurs i adoptionsorganisationernas regi för att få starta utredningen.

 

Redaktionen lyckönskar och hoppas att kommande rapporter till tipssidan kommer att ställa Sundbyberg i ljusare dager.

 

__________________oktober 2000___________________

Kommentera                                                      Tillbaka

 


OX Free Counter
OX Free Counter